پنج‌شنبه 20 آذر‌ماه سال 1382

دیوانه ام امشب..

دیوانیه عشقت ..

مجنون دو چشمت..

تا فردا چه کنم من...؟؟