دوشنبه 24 آذر‌ماه سال 1382
من آن سان می پذیرم عشق غمناکت,
که خاک تشنه باران را,
من آن سان می کشم مهرت به آغوشم ,
که سیلاب زمستانی بیابان را .