یکشنبه 24 آبان‌ماه سال 1383

شهر برفی رو می بینم از کنار پنجره ...
                                            بی تو گم میشم  تو بغض ِ کوچه های خاطره
تو خیالم می بینم مثل قدیما با همیم ...
                                        سایه هامون داره از کناره جاده میگذره
 تو اطاقم همه جا سایه توست ...
                                          سایه  پاک تو ای همیشه خوب
بوی خوب تو رو میده هر نسیم ...
                                     غم چشم تو رو داره هر غروب
تو نیستی اما اسمت  همیشه رو لبامه ...
                                             بهانه ای برای شروع گریه هامه
صدای پات می پیچه تو کوچه های خلوت  ...
                                                   چه انتظار  تلخی تو غربت شبامه
آروم آروم داره باز بارون می باره گوش بده ...
                                                     باز دلم حال و هوای گریه داره گوش بده
شعر تلخ ِ گریهام و قصه ابرا می خونم ...
                                               آروم آروم داره باز بارون می باره گوش بده
بی تو بر لب قصه ای جز غم نداشت ...
                                             این که نتها موند و غم رو غم گذاشت
روزای قشنگمون چه زود گذشت ...
                                         کاش میشد روزای رفته بر میگرشت
تو نیستی اما اسمت همیشه رو لبامه ...
                                            بهانه ای برای  شروع گریه هامه
صدای باد می پیچه تو کوچه های خلوت ...
                                                چه انتظار تلخی تو غربت چشامه