سه‌شنبه 2 اسفند‌ماه سال 1384

از این مرگ تدریجی بیزارم!!!