شنبه 4 شهریور‌ماه سال 1385

میگه بهترین انتقام فراموشی و بخشش است ، اما اصلا نمیدونه که من نه انتقامجو هستم و نه فراموشکار...