جمعه 25 دی‌ماه سال 1388

بعنی خدا ناراحت میشه اگه بدونه من این روزا تورو بیشتر از اون دوست دارم؟!‌