X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
چهارشنبه 19 آذر‌ماه سال 1382

بهانیی نیست برای ماندن.. شعری نیست برای خواندن ..عشق ای نیست برای زیستن.. هدفی نیست برای زندگی

پس کجا رفت زندگی که وعده داده شد؟آمدیم تا عاشق شویم آمدیم تا زیبا باشیم زیبا ببینیم پس کجاست زیبایی؟

کجاست عشق؟.. کجا رفت یک رنگی ؟..چه آمد بر سر ما ؟..با خود چه کردیم روزی که عشق فروشی شد چه کسی گریست

چه کسی فریاد براورد؟.. من عشق را یافتم اری یافتمش عشق را در چشمانه کودکی دیدم که 

مادرش راعاشقانه  میبوسید اری من عشق را فقط در چشمان او دیدم