سه‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1383
ای سپیده ...
ای روشنایی...
 ای نور هستی
 ای کهکشان... مرا تا دم مرگ مکشان 
 ای آه.... ای ندا.. ای فریاد بی صدا 
 ای عشق و هستی ای صفا.... مرا تا ته راه مکشان
ای که گل نفس نداره بی تو... 
 ای که من می چرخم ۷ بار دور سر تو
مرا تا چشمه تشنه مکشان