جمعه 23 بهمن‌ماه سال 1383

با هر کس که نشستیم گفت تو ابری و ما قطره ای از بارانیم
با هیاهو که ما هم دلشدگانیم
کین ما با لبخند قهریم و از وی عریانیم
وصف عاشقی سخت است گر گفتیم منت نهادیم


.: حامد :.